Wielojęzyczność

Polska spółka zależna Logistische Informationssysteme AG (LIS AG) z Greven zwyciężyła nad czterema konkurentami i wygrała zamówienie od Paula Schockemöhle Logistics Polska. Decydującym czynnikiem dla oprogramowania do zarządzania transportem WinSped była znajomość polskiego rynku i wielojęzyczność programu.

Cofnij