Większa wydajność dyspozycji graficznej dzięki TreeView

Większa wydajność dyspozycji graficznej dzięki TreeView

Nowe wyświetlanie tras i przesyłek

Wraz z nową, kwartalną aktualizacją WinSped®, klienci LIS otrzymują nową i udoskonaloną wersję Graficznej Dyspozycji. Sposób wyświetlania tras i przesyłek został zmieniony z widoku siatki (gird-view) na bardziej przejrzysty widok drzewa (tree-view).

Po otwarciu programu, w nowej wersji ładowane są tylko trasy, co skutkuje znacznie lepszą wydajnością. Wszystkie inne informacje takie jak poszczególne przesyłki czy bordero użytkownik znajdzie w poziomach poniżej.

Dzięki temu użytkownicy mogą wywołać tylko te informacje, których aktualnie potrzebują. Aby uzyskać lepszy i szybszy przegląd, możliwe jest również otwieranie i zamykanie wszystkich widocznych tras. Wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

Panel wyszukiwania może być nadal używany do filtrowania określonych przesyłek i bordero.

Nowy widok punktuje szybkością i przejrzystością

Użytkownicy WinSped® mogą teraz korzystać ze znacznie szybszego planowania graficznego. Ale to nie wszystko: nowy widok oferuje użytkownikom jeszcze więcej korzyści, takich jak przejrzystość i funkcja multiselect, umożliwiająca zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie. Również menu kontekstowe zostało zmienione i stało się bardziej przejrzyste.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach i nowych funkcjach, skontaktuj się z nami.

Cofnij