Szkolenie na wypadek najgorszego scenariusza

Szkolenie na wypadek najgorszego scenariusza

Życie toczy się inaczej, niż się tego spodziewasz. Za tą mądrością Wilhelma Buscha kryje się świadomość, że wydarzenia nie zawsze układają się po naszej myśli. Tym ważniejsze jest więc przygotowanie się na wszelkie nieoczekiwane wypadki. Z tego powodu dwunastu pracowników LIS AG odświeżyło swoją wiedzę w temacie stosowania środków ratowania życia i ochrony zdrowia w ramach kursu pierwszej pomocy. W przypadku osób udzielających pierwszej pomocy takie szkolenie musi być powtarzane co dwa lata.

W kursie, który składał się z dziewięciu jednostek dydaktycznych, uczestnicy szkolili się przede wszystkim w zakresie prawidłowego ustawienia osób rannych i zszokowanych, wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i chwytu Heimlicha oraz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Przy okazji, takie urządzenie należy również do urządzeń pierwszej pomocy firmy LIS AG. Wiedza na temat prawidłowego jej stosowania jest zatem niezwykle ważna, ponieważ migotanie komór, najczęstsza przyczyna nagłej śmierci sercowej, może być zatrzymana tylko przez elektrowstrząs. Należy to jednak zrobić jak najszybciej. Dzieje się tak dlatego, że szanse przeżycia osób dotkniętych tym przypadkiem zmniejszają się o około dziesięć procent z każdą minutą, która mija bez wczesnej defibrylacji.

Cofnij