Szkolenia WinSped® – Teraz także online!

Szkolenia WinSped® – Teraz także online!

Jako dostawca oprogramowania do zarządzania transportem chcielibyśmy oczywiście, żeby każdy użytkownik uzyskał jak największe korzyści z naszego systemu i używał go zgodnie z swoimi wymogami. Dlatego też oferujemy Państwu różne kursy i szkolenia, które można rezerwować zgodnie z swoimi potrzebami. Rozróżniamy kursy LCP Basis, LCP DMS (Document Management System) i LCP Zarządzanie środkami ładunkowymi. Kursy prowadzone przez naszego specjalistę ds. produktów Thomasa Meyera, są odpowiednie zarówno dla uczestników posiadających, jak i nieposiadających wcześniejszej wiedzy z funkcji WinSped®.

Ty decydujesz jak chcesz się szkolić

Ponieważ wiemy, że każdy uczy się w inny sposób, zmieniliśmy naszą ofertę szkoleniową i od końca kwietnia oferujemy także kursy online – co jest wielką zaletą zwłaszcza w obecnych czasach przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. Przenosząc środowisko szkoleniowe do nowopowstałego centrum danych, uczestnicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do portalu WinSped® zdalnie, a tym samym uczestniczyć w szkoleniach z dowolnego miejsca na świecie. Dostęp poprzez Klient-Cloud i programu ZOOM sprawdził się już w ostatnich tygodniach i dlatego będziemy go używać w przyszłości.

Niektórzy wolą uczyć się online, inni wolą stacjonarnie. Sam decydujesz, które kursy wybrać i w jakiej formie. Chcemy, żebyś ty i twój zespół byli doskonale wyszkoleni do optymalnej pracy z naszym system TMS WinSped®. Maksymalna liczba uczestników jest zawsze ograniczona do dziewięciu osób, aby zagwarantować ci jak najlepsze wsparcie osobiste.

Szkolenia stacjonarne, zostały ograniczone do sześciu uczestników, tak by zagwarantować niezbędny, minimalny dystans. W związku z relokacją dawnej sali szkoleniowej mamy teraz wystarczająco dużo miejsca. Po rozbudowie przestrzennej i wystawieniu nowego budynek (link ) mogliśmy zrezygnować z dodatkowo wynajmowanych pomieszczeń w sąsiednim budynku i przenieść się z powrotem do własnej, zmodernizowanej sali szkoleniowej.

Cofnij