Synergia partnerstwa – TIMOCOM i LIS

Synergia partnerstwa – TIMOCOM i LIS

Postrzegamy nasz system zarządzania transportem jako “aplikację hub”, do której można podłączyć usługi innych partnerów. Stała rozbudowa interfejsów do zewnętrznych dostawców usług jest ważna dla nas jako twórców TMS i WMS, aby oferować naszym klientom jak najlepszą obsługę. A kto nadaje się do tego lepiej niż partner, z którym mamy już wspólną dużą bazę klientów?

Ponieważ wielu naszych klientów korzysta z giełdy TIMOCOM od dłuższego czasu, chcielibyśmy oszczędzić im podwójnego wprowadzania danych w obu systemach za pośrednictwem interfejsu. Dlatego połączenie giełdy transportowej TIMOCOM z naszym systemem TMS było dla nas oczywistością.

Za pomocą jednego kliknięcia w WinSped, dane są wymieniane z TIMOCOM – to ogromna oszczędność czasu dla naszych klientów bez zakłócania pracy mediów. Użytkownicy WinSped mogą teraz korzystać z giełdy transportowej TIMOCOM także bezpośrednio w graficznej dyspozycji bez konieczności zmiany oprogramowania.

Dzięki pełnej integracji oferujemy użytkownikom wszystkie zalety giełdy transportowej TIMOCOM:

  • Zestawienie przesyłek TIMOCOM
  • Sugerowanie cen poprzez szczegóły przesyłki
  • Wizualizacja punktów załadunku i lokalizacji ciężarówek na mapie (wyszukiwanie w promieniu)
  • Śledzenie przesyłek na żywo

Zawsze masz na widoku zaproponowane ceny i możesz negocjować warunki z dostawcą bez konieczności opuszczania aplikacji. Zlecenie transportowe WinSped jest również tworzone automatycznie.

Wszystkie istotne informacje o statusie z systemu śledzenia przesyłek TIMOCOM są przesyłane bezpośrednio do WinSped, a zdjęcia i inne dokumenty mogą być przesyłane z systemu śledzenia przesyłek do WinSped DMS.

Cieszymy się, że coraz więcej wspólnych klientów będzie korzystać z synergii tego partnerstwa w przyszłości.

Aby dać klientom i zainteresowanym stronom wgląd w system, weźmiemy udział w TIMOCOM Innovation Day w dniu 20 czerwca 2023 roku. Rejestracji można dokonać bezpośrednio w TIMOCOM. O godzinie 10.50 dowiesz się, jak zintegrować śledzenie przesyłek na żywo, aby szybko i łatwo śledzić swoje przesyłki.

Cofnij