Przepływ informacji o saldach środków ładunkowych jeszcze prostszy

Portal WebSped® posiada nową funkcję: dzięki informacjom o środkach ładunkowych klienci mogą teraz bezpośrednio wywołać informacje inwentaryzacyjne na temat dostępnych kontyngentów środka ładunkowego dla dowolnie wybranego terminu. Generowane wiadomości e-mail ułatwiają również bezpośredni kontakt ze spedytorem, oszczędzając w ten sposób czas i nakład pracy dla obu stron biznesowych.
Konto użytkownika jest zarządzane przez samego użytkownika po jego jednorazowej aktywacji. Użytkownik posiada dostęp do poszczególnych rezerwacji i może w prosty sposób pobrać wszystkie dokumenty z systemu zarządzania dokumentami DMS. Nowe narzędzie można łatwo zintegrować z naszym oprogramowaniem WinSped®.

Cofnij