Potrzebujemy konstruktywnej krytyki.

Greven. Po raz drugi Logistische Informationssysteme AG (LIS) zorganizowała dni forum klientów. Zgodnie z komunikatem prasowym, format wydarzenia, którego udana premiera miała miejsce rok temu, służy prezentacji produktów i otwartej wymianie informacji o modułach oprogramowania spedycyjnego LIS.
Celem jest ułatwienie klientom pracy z rozwiązaniami z rodziny produktów WinSped. Ponieważ im lepiej użytkownik oprogramowania zna program, tym efektywniej może zaprojektować procesy, które kontroluje za jego pomocą.
“Nasze produkty oferują ogromny zakres funkcji. Szkolenia, serwis i bliskość klienta mają decydujące znaczenie dla efektywnego wykorzystania naszych rozwiązań”, mówi Magnus Wagner, dyrektor generalny Logistische Informationssysteme AG. Na tym tle, dni forum służą do informowania klientów.

Cofnij