Nowy partner: LIS integruje Smartlane w WinSped

Nowy partner:  LIS integruje Smartlane w WinSped

Spółka LIS rozszerza swoją sieć partnerów: oprócz flexis AG i PTV Planung Transport Verkehr GmbH, Smartlane GmbH jest teraz trzecim dostawcą oprogramowania, który został podłączony do LIS Transport Management System (TMS) WinSped. W module “Graficzna dyspozycja” użytkownicy mogą teraz również korzystać z usług wspieranego przez sztuczną inteligencję i opartego na chmurze rozwiązania “Smartlane Transport Intelligence”.  Według twórców, rozwiązanie to znacznie zmniejsza nakład związany z planowaniem dzięki łączeniu i optymalizacji możliwych do zrealizowania tras pod względem operacyjnym.

“W 2021 roku WinSped® był pierwszym oprogramowaniem, które zapewniało w pełni zintegrowane planowanie tras od różnych dostawców w ramach „Graficznej dyspozycji”. Dzięki Smartlane obejmuje to teraz również wielokrotnie nagradzaną i obiecującą młodą firmę” – mówi dyrektor generalny LIS GmbH Magnus Wagner.

Automatyczne planowanie tras, które jest zintegrowane z modułem Graficznej dyspozycji (GD) w WinSped® pozwala klientom LIS na zaplanowanie dużej liczby przesyłek do dostępnej floty pojazdów za naciśnięciem jednego przycisku, co znacznie przyspiesza planowanie tras. Z pomocą algorytmów matematycznych opartych na sztucznej inteligencji, rozwiązanie oblicza zoptymalizowaną kombinację zleceń, pojazdów i tras, biorąc pod uwagę zasoby i określone warunki.

W celu technicznego wdrożenia automatycznego planowania tras firma LIS nawiązała współpracę z różnymi dostawcami oprogramowania do optymalizacji procesów i transportu. Smartlane GmbH jest teraz trzecim graczem po flexis AG i PTV Planung Transport Verkehr GmbH.

Wszystkie trzy firmy oferują usługi planowania tras, które obliczają najlepsze trasy transportu na podstawie danych o przesyłkach i trasach. Podobnie jak pozostali dostawcy, oprogramowanie Smartlane Transport Intelligence tworzy optymalną kombinację dostaw i odbiorów, oblicza najbardziej efektywny załadunek i uwzględnia specyfikacje terytorialne, priorytety zamówień, specyfikacje klientów, ograniczenia pojazdów a także różne urządzenia do załadunku.

Poprzez interfejsy do WinSped®, systemy zapewniają klientom LIS wstępnie zaplanowane trasy w oparciu o informacje o przesyłkach dostępne w WinSped®. Usługi partnerów są płynnie zintegrowane za pośrednictwem interfejsu API i są połączone z graficznym interfejsem użytkownika po zleceniu zamówienia.  Po wdrożeniu i wspólnym dopracowaniu konfiguracji, automatyczne planowanie tras uzyskało wysoką ocenę pod względem przyjazności dla użytkownika i użyteczności.

Cofnij