Nowe funkcje w rejestrze zleceń – ergonomia i szybkość działań!

Nowe funkcje w rejestrze zleceń – ergonomia i szybkość działań!

Każde przedsiębiorstwo transportowe codziennie musi zmierzyć się z bardzo dużą ilością danych. Program WinSped® umożliwia łatwe przetwarzanie danych oraz oferuje bardzo przejrzysty interfejs. Zaletą programu jest ciągła optymalizacja procesów w tle, pozwalająca na płynną pracę dyspozytorów.

Nowa wersja programu wydana pod koniec I kwartału 2018 roku oferuje nowe funkcję w rejestrze zleceń, które umożliwiają użytkownikom łatwiejsze wyszukiwanie danych transportowych oraz ich analizę.

Poza zmianą całego menu, które jest teraz o wiele bardziej przejrzyste, dodaliśmy również często używane pola danych stałych i zmiennych do naszego standardowego interfejsu. Nasz wybór opierał się na analizie wybranych baz danych naszych klientów. Tak jak dotychczas istnieje możliwość dopasowania wyglądu interfejsu i szablonu do aktualnych wymagań naszych klientów. Do nowych funkcji należy również zaliczyć możliwość dostępu do rejestru zleceń bezpośrednio w innych modułach WinSped®. Po zamknięciu okna programu, użytkownik powraca bezpośrednio do modułu, w którym otworzył rejestr zleceń.

W celu zapoznania się z nowym modułem rejestru zleceń zapraszamy do kontaktu!

Cofnij