Nowe funkcje w module „Zarządzanie personelem” systemu WinSped

Nowe funkcje w module „Zarządzanie personelem” systemu WinSped

Za pomocą modułu „Zarządzanie personelem” systemu TMS WinSped® można rejestrować i zarządzać terminami kierowców, takimi jak badania, prawo jazdy, dni chorobowe czy urlopy. W nowej wersji program został rozszerzony o dodatkowe funkcje. Dzięki temu planowanie urlopów personelu będzie jeszcze bardziej przejrzyste i efektywne.

Od teraz dostępne są następujące dane przedstawione w poniższym skrócie :

1. Pozostały urlop

Wskazuje liczbę dni urlopowych, które nie zostały jeszcze zaplanowane przez pracownika w bieżącym roku.

2. Urlop wybrany

Wskazuje liczbę dni urlopu już wykorzystanych przez pracownika do (włącznie) bieżącej godziny (daty systemu) w bieżącym roku kalendarzowym.

3. Urlop zaplanowany

Wskazuje ilość dni urlopu pracownika, które zostały już zaplanowane i zatwierdzone przez dział HR na bieżący rok.

4. Ilość dni chorobowych

Pokazuje całkowitą liczbę dni chorobowych pracownika z bieżącego roku.

Nowe pola zostały również zintegrowane z głównym danymi personalnymi pracownika. Ponieważ są one codziennie aktualizowane w tle, można je z tego punktu na bieżąco przeglądać.

Określanie pobranych i zaplanowanych dni urlopowych rozpoczyna się od daty bieżącej (data systemu). W tym celu konieczne jest ustawienie regularnego automatycznego generowania zadań w module Automation Service (AS).

Cofnij