Nowa funkcja: Zamknięcia i salda kont mogą być teraz przeglądane za pośrednictwem eksploratora danych.

Nowa funkcja: Zamknięcia i salda kont mogą być teraz przeglądane za pośrednictwem eksploratora danych.

Narzędzie statystyczne LIS Daten-Explorer (DE) zostało rozszerzone o kolejną analizę: dzięki integracji z Centrum Zarządzania Opakowaniami (LMC) od teraz można uzyskać dodatkowe kluczowe informacje. System porównuje ostatnie pozycje bilansowe, w tym datę bilansu i bieżące dzienne pozycje indywidualnie dla każdego rachunku rozliczeniowego oraz pozycji międzywydziałowych.

Wszystkie kluczowe liczby są przejrzyście wyświetlane w jednej linii w formie skompresowanej i mogą być wybierane, sumowane, grupowane lub agregowane w zależności od potrzeb z pomocą wyświetlacza siatki.

W ten sposób możliwe jest:

  • wykrycie ewentualnego przedawnienia zaległych należności
  • lokalizacja wartości odstających
  • dalsze przetwarzanie w programach biurowych

Kluczowe liczby mogą być przeglądane pomimo braku uprawnień użytkownika do programu zarządzania opakowaniami. Ponadto, wszelkie możliwe i elastyczne opcje rozbudowy są dostępne bezpośrednio w bazie danych.

Cofnij