Nowa funkcja upraszcza planowanie i zarządzanie personelem

Nowa funkcja upraszcza planowanie i zarządzanie personelem

Nowa funkcja

Dobry dyspozytor powinien mieć podgląd na każdy szczegół i w szczególności cieszy się z wszechstronnego wsparcia zapewnianego przez WinSped®. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy kierowca spełnia wszystkie warunki konieczne do poruszania się danym pojazdem, dyspozytor nie musi już znać na pamięć wszystkich umiejętności kierowcy oraz specyfikacji i szczególnych cech dostępnych samochodów ciężarowych. Od teraz WinSped® będzie dawał mu właściwą odpowiedź. Kontrola, czy kierowca i pojazd pasują do siebie, rozpoczyna się już przy rejestrze danego pojazdu w danych bazowych. W tym miejscu określa się jakie kwalifikacje kierowca musi posiadać, aby mógł prowadzić określony pojazd np. umiejętność prowadzenia  pojazdów silosowych. Kierowcy, których profil nie wykazuje odpowiedniej zgodności, nie mogą być dysponowani dla pojazdów silosowych. „Jest to bardzo pomocne wsparcie, szczególnie dla firm transportowych z wieloma kierowcami, dużą flotą i różnorodnymi pojazdami”, mówi Thomas Meyer, ekspert ds. produktów w LIS. Użytkownik dobrowolnie może ustalić wymagane kwalifikacje. Sprawdzenie, czy dana kombinacja kierowca-pojazd będą dla siebie właściwe następuje we wszystkich ważniejszych modułach systemu. Odpowiedni komunikat jest pojawia się w następujących miejscach:

  • Wstępne planowanie pracy kierowców
  • Dyspozycja
  • Grafik pracy pojazdów
  • Graficzna dyspozycja

„W ten sposób konsekwentnie poszerzyliśmy dotychczasową kontrolę umożliwiającą dobranie odpowiedniego kierowcy do poszczególnego rodzaju transportu o kolejną funkcję. ”, mówi Meyer.

Cofnij