Moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR) rozszerzone o transport i status potencjalnego zagrożenia.

Moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR) rozszerzone o transport i status potencjalnego zagrożenia.

Firma Logistics Information Systems (LIS) po raz kolejny rozszerzyła moduł WinSped® Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR), aplikacja wyświetla ze skutkiem natychmiastowym status transportu określony w “Europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” (ADR) oraz klasyfikację potencjału zagrożenia przewożonych towarów. Moduł ten jest na bieżąco aktualizowany w ramach pakietu serwisowego, klienci LIS nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. W ubiegłym roku z sukcesem rozszerzyliśmy moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR) o dostęp do bazy danych towarów niebezpiecznych Federalnego Instytutu Badań Materiałowych i Testów (BAM)

“Transport towarów niebezpiecznych wymaga szczególnej staranności i doskonałej znajomości obowiązujących przepisów i klasyfikacji. Pilnowanie tego nie jest łatwe. Moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych pomaga w tym spedytorom i dyspozytorom”, mówi Thomas Meyer, specjalista ds. produktów firmy LIS. Wszystkie istotne informacje o wszystkich realizowanych transportach towarów niebezpiecznych są dostępne za pośrednictwem tego modułu. Dzięki rozszerzeniu modułu, użytkownik może dowiedzieć się nie tylko czy dana substancja jest towarem niebezpiecznym zgodnie z obowiązującymi przepisami ale także czy może a jeśli tak, to w jakich warunkach może być transportowana. Ponadto można zobaczyć wiążącą notę BAM dotyczącą towarów o wysokim potencjale ryzyka.

Opcje rejestracji towarów niebezpiecznych w ADR zostały rozszerzone o pole “Status transportu”. Od teraz udostępniona jest klasyfikacja substancji niebezpiecznych określona w ADR oraz ich specjalne wytyczne dotyczące transportu. Substancje te mogą należeć do następujących kategorii: “Ta substancja jest sklasyfikowana”, „Przewóz niedozwolony“, “Nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia” oraz “Klasyfikacja nieznana w niniejszym rozporządzeniu”..

Drugie, nowe pole “Potencjalne zagrożenie” pokazuje użytkownikowi jakie towary niebezpieczne stanowią szczególnie wysokie ryzyko. Podstawą do tego są również dane w WinSped® dostarczane przez BAM . Rozróżnia się następujące trzy poziomy: “brak dużego potencjału zagrożenia”, “potencjał wysokiego ryzyka” i ” potencjał wysokiego ryzyka (materiał promieniotwórczy)”.

Cofnij