Milšped decyduje się na TMS od LIS

Milšped decyduje się na TMS od LIS

LIS AG rozszerza pole działania w południowo-wschodniej Europie: dostawca sytemu TMS z Greven pozyskał jako klienta dużego gracza, firmę Milšped Group z siedzibą w Belgradzie (Serbia).  Od początku lipca ta działająca na całym świecie firma logistyczna używa już oprogramowania LIS WinSped® do obsługi krajowych przewozów całopojazdowych i drobnicowych. Po początkowej fazie z nowym systemem będzie pracować łącznie 400 użytkowników.

Zatrudniająca ponad 2500 pracowników serbska Grupa Milšped jest jednym z największych graczy na Bałkanach. FTL, drobnica, odprawy celne, magazynowanie, transporty multimodalne dla różnych branż, a także dostawy części zamiennych i transporty samochodowe to część codziennej działalności. Miesięcznie rejestrowanych jest około 210 000 zamówień, które są dystrybuowane do ponad 50 000 stacji rozładunkowych. Wykorzystuje się do tego celu około 2 tys. pojazdów, które są wysyłane równolegle. Są to zadania, w których dotychczas używany przez Milšped system TMS osiągnął swoje granice i musiał zostać zastąpiony. Marijana Crnoglavac, dyrektor Departamentu IT ds. oprogramowania i rozwoju w Milšped Group, wyjaśnia: “Ważne było dla nas znalezienie doświadczonego partnera w zakresie oprogramowania, który mógłby objąć wszystkie procesy i zadania we wszystkich obszarach bez konieczności przełączania się między różnymi programami. Na tym tle Milšped szukał dostawcy TMS, który jest w stanie przedstawić całość procesów roboczych – od wprowadzania zleceń i (graficznego) harmonogramu do fakturowania i wyceny – w jednym zintegrowanym systemie. Kolejnym kryterium działającego na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwa transportowego było bezproblemowe połączenie kolejnych, zagranicznych rynków transportowych. Ostatecznie wybrano producenta z Greven – specjalistę ds. oprogramowania i ich TMS WinSped®, ponieważ jego modułowa architektura pozwala na konfigurację systemu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Podczas sześciomiesięcznej fazy proof-of-concept,  zespół projektowy LIS AG i Milšped Group przeanalizował najpierw wszystkie procesy, które miały być objęte systemem. Oprogramowanie zostało następnie indywidualnie dopasowane do potrzeb firmy logistycznej. Ponadto, kilku kluczowych użytkowników zostało wcześniej przeszkolonych na seminariach w siedzibie LIS w Greven, aby umożliwić pomyślny start pracy w systemie. Kolejne wieloetapowe wdrażanie systemu TMS zakończono 1 lipca br. Dla Gregora Panzera, kierownika projektu w LIS AG, był to pełny sukces: “Już pierwszego dnia wszystkie zlecenia działu transportu krajowego zostały zarejestrowane i przetworzone. Natychmiast przyjęliśmy i wdrożyliśmy prośby o drobne korekty” Obecnie uruchamiane są dwa dalsze działy Międzynarodowy Transport Drogowy i Logistyka Automotive (Samochody).

Cofnij