LIS Polska optymalizuje TMS dla Paula Schockemöhle Logistics.

W przetargu ogłoszonym przez Paul Schockemöhle Logistics Polska (PSLP) polska spółka zależna Logistische Informationssysteme AG (LIS AG) miała pierwszeństwo przed czterema konkurentami. Działająca na arenie międzynarodowej firma transportowa byłego niemieckiego skoczka pokazowego od kilku miesięcy poszukiwała nowego oprogramowania do zarządzania transportem (TMS) i zdecydowała się na WinSpeda po rozległej ugodzie. Decydującymi czynnikami wyboru systemu LIS były w szczególności znajomość wymagań polskiego rynku i wielojęzyczność oprogramowania.

Cofnij