Dziękujemy za liczne spotkania

Tłumu odwiedzających, wielu prezentacji i intensywnej pracy – tego oczekiwaliśmy na tegorocznych targach TransLogistica w Warszawie.

“Zainteresowanie naszym stoiskiem było ogromne, rozpoczęliśmy nowe projekty, obecnie trwają także dalsze rozmowy dotyczące wdrożeń systemu WinSped®” – podsumowuje Krzysztof Suchoński, Managing Director LIS Polska Sp. z o.o.

Na targach oprócz tegorocznych nowości: Centrum ETA (Estimated Time of Arrival), który na bieżąco oblicza i informuje dyspozytora o możliwych zagrożeniach czasowych trasy pojazdu z uwzględnieniem aktualnych danych (utrudniony ruch drogowy, geolokalizacja, czas pracy magazynów, czas pracy kierowcy) oraz nowych funkcjach w dyspozycji graficznej, można było zapoznać się z całą rodziną produktów WinSped®.

 

Cofnij