LIS oferuje nowe wyzwania dla siedmiu młodszych pracowników.

LIS oferuje nowe wyzwania dla siedmiu młodszych pracowników.

Pod hasłem “Make the jump into your training”, siedmiu stażystów rozpoczęło u nas w tym miesiącu swoją karierę zawodową. “Ponieważ szkolenia zawsze były dla nas ważnym instrumentem w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym roku ponownie udało nam się obsadzić wszystkie stanowiska szkoleniowe obiecującym młodszym personelem”, mówi Magnus Wagner, prezes zarządu. Ponadto jest to dobry znak, że jesteśmy również postrzegani przez młodych ludzi jako atrakcyjny pracodawca.

Obecnie LIS szkoli łącznie 14 potencjalnych specjalistów w następujących zawodach: administrator systemów informatycznych, specjalista ds. integracji systemów oraz specjalista ds. rozwoju aplikacji. To ostatnie szkolenie może być również ukończone w ramach dualnego kursu licencjackiego w dziedzinie informatyki, z którego korzysta jeden młodszy pracownik w tym roku. W porównaniu z całkowitą liczbą pracowników, liczba szkoleń wynosi obecnie około dziesięciu procent.

“Stażyści mogą liczyć u nas na najlepsze możliwości rozwoju kariery. Wielu naszych pracowników, którzy obecnie zajmują stanowiska kierownicze, przyuczenie do zawodu zdobywali właśnie w LIS. . Dlatego też  zawsze staramy się oferować wszystkim absolwentom dalszą karierę  zawodową w naszej firmie”, mówi Wagner. Dużą wagę, jaką przywiązujemy do tego tematu, wyrażamy również w projekcie szkolenia. Stażyści od samego poczatku są zintegrowani jako pełnoprawni członkowie zespołu.  Ponadto oferujemy miejsca pracy wyposażone w najnowocześniejsze technologie. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie życia zawodowego.

Cofnij