LIS gościł w firmie TECE

LIS gościł w firmie TECE

Nasz Klient –  firma TECE GmbH – od 01 stycznia 2023 już oficjalnie pracuje z naszym systemem TMS WinSped. Po udanym wdrożeniu, dostawca rozwiązań sanitarnych z dniem 01 marca, przeszedł na wsparcie Hotline Premium. Nasi pracownicy Thomas Kolk i Ümit Zengin skorzystali z okazji, aby zajrzeć za kulisy firmy z Emsdetten.

Kompetentni pracownicy oprowadzili ich po magazynie i hali produkcyjnej, dzięki czemu mogli uzyskać kompleksowy obraz procesów i procedur w firmie. Oprócz autonomicznych wózków widłowych bez kierowcy, które przemierzały halę co minutę, mogli oni również sprawdzić system działania automatycznego magazynu. Tutaj roboty ułatwiają komisjonowanie małych części, które mogą przechowywać w prawie 30 000 pojemnikach i przekazywać bezpośrednio pracownikom w razie potrzeby. Dzięki zaawansowanemu systemowi roboty komunikują się ze sobą i z pracownikami, aby uniknąć wypadków i wybrać optymalne trasy do przechowywania produktów.

Leonie Hildebrandt i Michael Schneider, jako dwoje użytkowników WinSped i osób kontaktowych po stronie Klienta przejęli dalszą prezentację firmy. Dyspozytorzy planują trasy w WinSped i zajmują się transportem towarów w TECE. Leonie i Michael pokazali korzyści, jakie odnieśli po wdrożeniu naszego systemu TMS oraz wyzwania, z jakimi spotykają się na co dzień. Oczywiście nasi pracownicy służyli radą i wsparciem.

TECE od ponad 30 lat opracowuje, buduje i sprzedaje systemy instalacji rur z tworzyw sztucznych, a także technologię podtynkową i technologię spłukiwania. Obecnie produkuje swoje towary na całym świecie w pięciu lokalizacjach na trzech kontynentach, nie tracąc z oczu szczegółów.

Wspólnie zadbamy o to, aby tak pozostało.  Z niecierpliwością czekamy na dalszą udaną współpracę!

Cofnij