Oprogramowanie spedycyjne

Oprogramowanie spedycyjne służy do uproszczenia organizacji, planowania, kontroli i optymalizacji procesów logistycznych. Bardzo szybko osiąga się pewien stopień złożoności w logistyce i transporcie, co sprawia, że konieczne jest zastosowanie odpowiedniego systemu zarządzania transportem (TMS). Oprogramowanie pomaga w śledzeniu mnogości procesów logistycznych, zwłaszcza transportu, przeładunku i magazynowania (TUL), ale także intralogistyki, i w znacznie bardziej efektywnym ich przetwarzaniu. oprogramowanie spedytorskie powinno zawsze być w stanie elastycznie mapować procesy specyficzne dla firmy.

Branża logistyczna stoi przed stale rosnącymi wyzwaniami: Wzrasta liczba i ilość wysyłanych towarów, a także wymagania dotyczące szybkości wysyłki, technologii cyfrowych i serwisu. Aby sprostać tej presji na wysoce konkurencyjnym rynku, optymalizacja procesów i związany z nią wzrost wydajności są głównymi elementami docelowych scenariuszy. Firmy logistyczne i spedytorzy używają w tym celu odpowiedniego oprogramowania. Kluczowe znaczenie ma przy tym efektywne planowanie zadań logistycznych oraz projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych w ramach oprogramowania spedycyjnego, które jest realizowane w sposób ekonomiczny.

Funkcje oprogramowania spedycyjnego

Wydajne i elastyczne oprogramowanie spedycyjne jest podstawą trwałej konkurencyjności. W tym celu wszystkie procesy logistyczne są zintegrowane w ramach poszczególnych zautomatyzowanych procedur w systemie. Ta cyfryzacja procesów specyficznych dla przedsiębiorstwa jest często osiągana za pomocą standardowego zakresu funkcji oraz, w razie potrzeby, dodatkowych modułów funkcjonalnych. Wspólne obszary funkcjonalne w ramach takiego systemu oprogramowania dla firm spedycyjnych to np. wpisywanie zleceń, href=”https://www.lis.eu/speditionssoftware/winsped/frachtabrechnung/”>>rozliczanie zleceń, dyspozycja, transport towarów oraz ważne interfejsy do systemy telematyczne oraz zarządzanie magazynem. Indywidualne wymagania firmy logistycznej, które wykraczają poza te wymagania, są zazwyczaj reprezentowane przez funkcjonalnie rozbudowane moduły.

Spedytorzy, firmy logistyczne i transportowe używają oprogramowania logistycznego do digitalizacji procesów logistycznych i tym samym osiągnięcia optymalnej realizacji zamówień. Kolejnym nadrzędnym celem jest zwiększenie zadowolenia klientów i produktywności.

Operacja oprogramowania spedycyjnego

Działanie wysokowydajnego oprogramowania logistycznego opiera się na solidnej architekturze informatycznej, która przetwarza dane główne i transakcyjne w ramach systemu oprogramowania. Zapisane zapasy danych oprogramowania spedycyjnego są zarządzane centralnie i są dostępne za pośrednictwem klienta na różnych stanowiskach pracy pracowników. System oprogramowania może być skonfigurowany w klasycznej architekturze klient-serwer lub jako rozwiązanie chmurowe poprzez tzw.

Roztwór klient-serwer

Samo oprogramowanie spedycyjne, baza danych i inne wymagane komponenty systemowe są dostarczane w lokalnie dostępnej sieci serwerów. Za pośrednictwem tej sieci lokalnej klient oprogramowania, który jest ustawiony na stacjach roboczych PC, uzyskuje dostęp do serwera oraz zapisanych na nim danych i funkcji systemowych. W tej konfiguracji możliwe jest również podłączenie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety lub skanery kodów kreskowych za pośrednictwem usług zdalnych. W scenariuszu klient-serwer masz dostęp do własnego sprzętu i środowiska systemu informatycznego, na którym dane są bezpiecznie przechowywane. Tę zaletę i korzyść należy zestawić z kosztami związanymi z uruchomieniem, obsługą i konserwacją sprzętu.

Cloud solution – Application Service Providing (ASP)

Oprogramowanie spedycyjne może być również dostarczone w chmurze z aplikacją Application Service Providing (ASP). Tutaj dane i składniki oprogramowania są również przechowywane centralnie na serwerze, ale na serwerze dostawcy oprogramowania.
Wszystkie niezbędne komponenty oprogramowania są również przechowywane centralnie tutaj, ale na serwerach dostawcy oprogramowania. Następnie pracownicy uzyskują dostęp do danych i systemu na swoim komputerze przez klienta zdalnego/stronę internetową. ASP zapewnia bezpieczne i przede wszystkim wysokowydajne środowisko systemowe za pośrednictwem dostawcy. Obsługa i konserwacja jest również wykonywana przez dostawcę.

Cofnij