Do przodu

Etap wstępny jest częścią łańcucha transportu i dostaw logistycznych i opisuje transport od nadawcy do centrum logistycznego w celu dalszego przeładunku na główny środek transportu. Podział łańcucha logistycznego na etap wstępny, kolejny etap główny i ostatni etap kolejny dotyczy transportu kombinowanego i przesyłek drobnicowych, które nie są przetwarzane w transporcie bezpośrednim. W węźle logistycznym, przesyłki odebrane w odcinku wstępnym są sortowane według miejsca przeznaczenia, stanu i terminu, a następnie łączone i ładowane do transportu do regionów według odbiorcy. W kolejnym etapie głównym ładunek drobnicowy jest transportowany do centrum logistycznego w regionach docelowych, a stamtąd dostarczany do odbiorcy w kolejnym etapie.

Firmy spedycyjne zajmujące się spedycją drobnicową zazwyczaj nie obsługują etapu wstępnego własnymi pojazdami (samowyładowczymi), lecz za pośrednictwem podwykonawców. W związku z tym spedytor odbiera od klientów wysyłających ładunki drobnicowe lub drobnicowe w regionie. W centrum przeładunkowym poszczególne towary są następnie przeładowywane, łączone w celu utworzenia transportów drobnicowych do odpowiednich regionów i odpowiednio ładowane. Tak zwane koszty kroczące są już z góry efektywnie rozłożone, ponieważ kilka zamówień jest zbieranych w jednej podróży na jednej ciężarówce, która następnie jedzie do centrum w celu obsługi przesyłek.

main run and on-carriage

Po zebraniu wszystkich przesyłek w cyklu wstępnym, połączeniu ich w przesyłki drobnicowe i załadowaniu na poszczególne środki transportu, następuje cykl główny. Główny etap stanowi transport do centrum logistycznego spedytora odbiorczego w regionie docelowym. Drugi przeładunek odbywa się w węźle spedycji przyjmującej, gdzie przesyłki są sortowane, grupowane i ładowane na środek transportu na kolejnym odcinku. W kolejnym etapie, przesyłki są dostarczane do odbiorcy.

Transport ładunków drobnicowych jest najbardziej opłacalną alternatywą dla ładunków drobnicowych. Bezpośredni transport pojedynczych sztuk towaru jest zazwyczaj nieopłacalny w porównaniu z innymi.

Cofnij