Obciążenie częściowe

Ładunek częściowy odnosi się do ładunku, który tylko częściowo wykorzystuje dostępną przestrzeń ładunkową środka transportu. Angielski termin LTL “Less-than-Truck-Load” został ustalony dla częściowej ciężarówki i LCL “Less-than-Container-Load” dla częściowej kontenera. Ładunek częściowy jest często określany na podstawie wielkości przesyłki lub odpowiednich wymogów transportowych, takich jak zakaz ponownego załadunku towarów wrażliwych.

Z reguły próbuje się łączyć dostępne jeszcze ładowności z innymi, odpowiednimi ładunkami częściowymi lub obsługiwać transport drobnicy. W ten sposób cały transport może stać się bardziej ekonomiczny. Połączone ładunki częściowe są bardziej czasochłonne niż transporty z pełnym ładunkiem. Podczas załadunku, przeładunku i rozładunku powstają dodatkowe odległości i czasy oczekiwania. Ruch ładunków częściowych jest zatem nieodpowiedni dla przesyłek o krytycznym znaczeniu czasowym, pilnych, dlatego też zazwyczaj są one traktowane jako ładunki pełne, aby osiągnąć krótki czas transportu.

Klasyfikacja przesyłek

Niezbędnym i regularnym etapem procesu obsługi przesyłek jest kontrola ładunku i ustalenie, jaki rodzaj przesyłki może lub musi być obsługiwany. Wynika to z faktu, że nie każda przesyłka, która pozostawia wolną przestrzeń ładunkową pod względem objętości lub wagi, może być traktowana jako ładunek częściowy. Towar może być również przewożony jako ładunek drobnicowy w przesyłce zbiorczej. W tym przypadku ładunek drobnicowy jest odbierany od danego nadawcy we wstępnym etapie wraz z innymi drobnicami, łączony w ładunki drobnicowe w odpowiednich węzłach logistycznych, a następnie rozładowywany jako drobnica u danego odbiorcy w kolejnym etapie. Transport jako ładunek drobnicowy jest bardziej opłacalny niż transport z częściowym ładunkiem, który zwykle wiąże się z przeładunkiem.

Cofnij