LCP WinSped® Zarządzanie środkami ładunkowymi (KW 15)

Greven – W tym kursie uczestnicy poznają zarówno podstawy obsługi modułu Zarządzania środkami ładunkowymi jak i szczegółowe informacje z wykorzystaniem analizy przypadku ( case study).

Kurs odbędzie się w salach szkoleniowych LIS AG w Greven.
Grupa, która składa się zazwyczaj z 6 uczestników, zostanie przeszkolona w zakresie lekcji teoretycznych i praktycznych. Każdemu uczestnikowi zostanie przypisany komputer oraz indywidualne dane dostępowe.
Uczestnicy będą trenować we wspólnej sieci w przygotowanym wcześniej modelu firmy transportowej. Kurs zakończy się sprawdzeniem nabytych umiejętności. Oprócz bloku testowego istnieć będą liczne ćwiczenia praktyczne, których celem jest utrwalenie zdobytego materiału. Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat LIS Certified Professional (Winsped-Basis).

Szkolenie to odbędzie się w dniach 11 – 12.04.2019.

Cofnij