KSeF intergacja z WinSped®

KSeF intergacja z WinSped®

W dniu 24 kwietnia 2024, Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe obowiązujące terminy dla Krajowego Systemu e-Faktur:

  • Od 01 lutego 2026 roku dla podmiotów dużych (którzy w poprzednim roku przekroczyli 200 mln złotych przychodu) ,
  • Od 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich podmiotów.

System TMS WinSped® został zintegrowany z platformą KSeF o elementy wymagane przez Ministerstwo Finansów przed planowanym, pierwotnym terminem obowiązywania czyli 01 lipiec 2024.

Obecnie na bieżąco monitorujemy informacje podawane przez Ministerstwo Finansów, by  zaadaptować integrację pomiędzy WinSped® a platformą KSeF do nowych wytycznych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z w/w tematem, zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisowym. Dane kontaktowe  📧 pomoc@lis.eu 📞32 44 14 720

Cofnij