KSeF intergacja z WinSped®

KSeF intergacja z WinSped®

AKTUALIZACJA

W dniu 19.01.2024 Ministerstwo Finansów poinformowało, że Krajowy System e-Faktur, który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 01 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Nowy termin nie został jeszcze wskazany.

Z dniem 01 lipca 2024 roku, obowiązkowo zostanie wprowadzony krajowy system e-Faktur, ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać, otrzymywać i przechowywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane.

System TMS WinSped® został zintegrowany z platformą KSeF o elementy wymagane przez Ministerstwo Finansów od wersji WinSped® KB_FINAL_08_12_23040, wersja roczna 2023.

W przypadku gdy Użytkownicy posiadają wersję starszą niż wskazana wersja Q2/2023, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem serwisowym w celu przekazania najnowszej wersji WinSped®.  Dane kontaktowe  📧 pomoc@lis.eu 📞32 44 14 720

Więcej informacji na temat integracji KSeF z systemem WinSped® do pobrania TUTAJ.

Cofnij