Nowy biurowiec tuż tuż…

Firma LIS AG – Logistische Informationssysteme AG świętowała uroczystość zawieszenia wiechy w swoim nowym, trzecim biurowcu przy ul.  Hansaring w Greven. Pierwsi pracownicy, głównie z działu rozwoju i programowania systemu wprowadzą się do nowego budynku już pod koniec roku.

Inwestycja warta 2,4 mln EUR, pozwoli nam na zwiększenie powierzchni użytkowej dla dotychczasowych pracowników, a także stworzy miejsce dla nowych. W związku ze stale powiększającym się gronem użytkowników systemu WinSped wzrasta potrzeba zatrudnienia kolejnych specjalistów do obsługi wdrożeniowej, obsługi klienta oraz działu rozwoju.  Nową powierzchnię 1200 metrów kwadratowych przewidziano dla blisko 40 pracowników.

Cofnij