Eksperci ds. logistyki prognozują wzrost w 2022 r

Eksperci ds. logistyki prognozują wzrost w 2022 r

Niemiecka gospodarka wkroczyła w trzeci rok pandemii. Rynki pozostają nadal niestabilne. Ostatnie dwanaście miesięcy charakteryzowało się przestojami i wąskimi gardłami w dostawach, na czym wyraźnie ucierpiała branża logistyczna. Trudno zatem o wiarygodne prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego. Na podstawie badań przeprowadzonych przez instytut badań rynkowych, stowarzyszenia i firmy finansowe, a także badań ekspertów, dokonano oceny “stanu logistyki” na bieżący rok. Z badań wysuwają się następujące wnioski:

Nieznacznie pozytywne zmiany

Eksperci ds. logistyki spodziewają się w tym roku nominalnego wzrostu w logistyce na poziomie 5,2-5,8 %, a realnego maksymalnie 2,1-3,0 %. Czynnikami wzrostu produktu krajowego brutto są przede wszystkim te sektory, które doświadczyły znacznego załamania w czasie pandemii. Według aktualnych danych logistyka nie należy do wielkich przegranych pandemii, dlatego realna prognoza na rok 2022 wydaje się stosunkowo niska. Eksperci upatrują przyczyn tej – choć niewielkiej – pozytywnej zmiany głównie w poprawie sytuacji w zakresie zamówień publicznych, rosnącej konsumpcji prywatnej i inwestycjach. Jednak znaczny wzrost kosztów będzie miał również istotny (negatywny) wpływ na wzrost gospodarczy.

Ożywienie łańcuchów dostaw

Niemiecka Rada Ekspertów Gospodarczych zakłada, że w ciągu roku zmniejszą się zatory w dostawach surowców i komponentów oraz że wzrośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne dla przemysłu motoryzacyjnego i towarów przemysłowych. Do tego czasu przemysł i handel będą nadal gromadzić zapasy o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Nadrabianie zaległości w zakresie konsumpcji prywatnej

Zdaniem ekspertów ds. logistyki w 2022 r. pandemia straci na znaczeniu, w związku z czym można się spodziewać wzrostu konsumpcji dóbr konsumpcyjnych. Będzie to napędzane w szczególności przez gospodarstwa domowe, które odłożyły pieniądze w 2021 r., a teraz mają największą potrzebę nadrobienia zaległości w związku ze zwiększoną skłonnością do zakupów. Ponadto w bieżącym roku nadal będą likwidowane luki inwestycyjne, które powstały podczas pandemii. Dodatkowy pozytywny wpływ na rozwój miałyby towarzyszące logistyce wymagania dotyczące wydajności. Szybkość, elastyczność i małe części – znane z handlu elektronicznego B2C – są obecnie w zauważalny sposób przenoszone na rynek B2B. Jest to również odczuwalne w logistyce dóbr konsumpcyjnych, która staje się coraz bardziej złożona, choć wciąż na niskim poziomie, na przykład ze względu na bardzo świeże produkty, usługi dostawy żywności i szybki handel.

Znaczący wzrost kosztów

Według ekspertów można założyć, że logistyka stanie się zasadniczo droższa dla większości sektorów. W szczególności wąskie gardła w zdolnościach transportowych, niedobór wykwalifikowanych pracowników, wzrost cen paliwa oraz większa złożoność związana z mniejszymi przesyłkami już teraz prowadzi do wyższych wydatków na te same usługi dla przedsiębiorstw. W 2022 roku zjawisko gromadzenie towarów na poziomie handlu i zaopatrzenia utrzyma się, co będzie miało wpływ na koszty magazynowania – w tym wyższe koszty budowy i powierzchni. Postępująca cyfryzacja powoduje również wzrost kosztów informatycznych – i to w szybkim tempie. Również w tym roku coraz bardziej odczuwalne będą rosnące koszty transformacji energetycznej.

W najbliższych miesiącach zostanie opublikowana szczegółowa dyskusja na temat rozwoju sektora logistycznego na bieżący rok, którą będzie można pobrać ze stronie internetowej Rady Ekspertów.

Cofnij