Dlaczego dostawcom usług logistycznych opłaca się inwestować w TMS?

Dlaczego dostawcom usług logistycznych opłaca się inwestować w TMS?

Prywatne firmy dążą do zwiększenia swoich zysków. Od kilku lat coraz więcej firm stawia sobie kolejny cel: zrównoważone działania przedsiębiorcze. W badaniu przeprowadzonym przez Niemieckie Stowarzyszenie Logistyczne (BVL) w 2018 r. trzy czwarte ankietowanych spedytorów i dostawców usług logistycznych stwierdziło, że chce zredukować nakład CO2 . Jednym ze sposobów na zwiększenie rentowności i zrównoważonego rozwoju jest optymalizacja procesów przy pomocy systemów cyfrowych. Szczególnie w przypadku transportu często istnieje duża możliwość zmniejszenia kosztów i zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym sensowne jest zainwestowanie w system zarządzania transportem (TMS). Pokazujemy, dlaczego i jakie wymagania muszą być spełnione, aby przedsiębiorstwo za pomocą cyfryzacji mogło osiągnąć swoje ekonomiczne i ekologiczne cele.

Firmy zaniedbują optymalizację zarządzania transportem

W codziennej działalności optymalizacja zarządzania transportem często umyka, ponieważ firmy transportowe i dostawcy usług logistycznych zazwyczaj koncentrują się na terminowym dostarczaniu przesyłek, zamiast wyznaczać dodatkowe priorytety.

Ponadto wiele firm, zwłaszcza małych i średnich, niechętnie inwestuje w TMS. Jako główne powody podają wysokie koszty zakupu, wysiłek związany ze zmianą wewnętrznych procesów oraz niejasny stosunek kosztów do korzyści. O wiele łatwiej jest im wprowadzać zmiany, np. w zakresie stosowanych materiałów lub własnej koncepcji energetycznej.

TMS gwarantuje duży efekt

Zastąpienie opakowań plastikowych opakowaniami papierowymi lub wymiana oświetlenia magazynu na ledowe, zmniejsza ślad ekologiczny firmy a w dłuższej perspektywie także jej wydatki. perspektywie. Efekty te są jednak znacznie mniejsze niż te, które można osiągnąć dzięki cyfrowemu zarządzaniu transportem.

W rzeczywistości zarządzanie transportem jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających rentowność i zrównoważony rozwój firm transportowych i dostawców usług logistycznych.

Zgodnie z danymi stowarzyszenia BVL, prowadzi to do:

  • redukcji kosztów dzięki lepszemu wykorzystaniu pojazdów, bardziej wydajnym trasom i oszczędności czasu
  • zmniejszenia wpływu na środowisko, ponieważ dzięki bardziej efektywnemu planowaniu trasy możemy użyć mniejszej liczby pojazdów tym samym emitując mniej zanieczyszczeń
  • zwiększenia satysfakcja pracowników, ponieważ zarówno dyspozytorzy, jak i kierowcy zyskują na czasie i są przez to mniej zestresowani
  • zwiększenia zadowolenie klientów, dlatego, że zrównoważony rozwój jest kluczowym kryterium przy przyznawaniu kontraktów dla coraz większej liczby zleceniodawców oraz zapewnia przejrzystość zleceń i zwiększa punktualność dostaw.

Jeśli chodzi o redukcję kosztów, firma badawcza i konsultingowa Gartner przytacza konkretne liczby. Zgodnie z tymi danymi, średnie oszczędności, jakich można się spodziewać dzięki wdrożeniu systemu TMS, odpowiadają 5 do 15 procent rocznych kosztów frachtu.

Dzięki TMS wzrost wydajności jest ważniejszy niż koszt

Nie ma wątpliwości, że zakup, wdrożenie oraz utrzymanie systemu TMS kosztuje. Ciężko dokładnie oszacować jakiego rzędy są to koszty, gdyż wahania cenowe wynikają głównie z następujących czynników:

  • funkcje, które oferuje oprogramowanie: Rozwiązania modułowe są często tańszą i bardziej elastyczną alternatywą dla rozwiązań kompletnych,
  • liczba licencji których potrzebuje dana firma. Skalowalność systemu pozwala na rozbudowanie i indywidualne dopasowywanie systemu do zmieniającej się wielkości przedsiębiorstwa, dzięki czemu są efektywne kosztowo,
  • model hostingowy: zastosowanie oprogramowania w dedykowanej chmurze (Application Service Providing, w skrócie ASP) stanowi mniej kosztowną alternatywę dla firm transportowych i dostawców usług logistycznych, którzy niekoniecznie chcą hostować TMS na własnym serwerze,
  • model płatności: oprócz zakupu, wielu dostawców TMS oferuje obecnie rozwiązania typu software-as-a-service (SaaS), które umożliwiają również wynajem lub subskrypcję oprogramowania.

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby decyzja za lub przeciw TMS nie była uzależniona wyłącznie od kosztów. Równie decydujące, jeśli nie bardziej, jest spojrzenie na wspomniany wcześniej dodatni wpływ oprogramowania na rentowność i zrównoważony rozwój firmy.

Cofnij