Dane BAM 2019 już dostępne

Dane BAM 2019 już dostępne

Od teraz użytkownicy WinSped korzystający z modułu towarów niebezpiecznych mają dostęp do świeżo zaktualizowanej bazy danych o towarach niebezpiecznych Federalnego Instytutu Badań i Testów Materiałowych (BAM). “Ten system informacyjny dostarcza przygotowanych i wyczerpujących informacji z odpowiednich przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, wymaganych do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych”, wyjaśnia kierownik produktu LIS Thomas Meyer. Na przykład, użytkownik może w prosty i nieskomplikowany sposób dowiedzieć się, które towary niebezpieczne muszą być oznaczone jakim numerem UN i które cechy szczególne muszą być brane pod uwagę podczas transportu. Katalog BAM może być opcjonalnie dodany do modułu WinSped towarów niebezpiecznych i sprawia, że ręczna rejestracja towarów niebezpiecznych (numery UN) jest zbędna. Nic dziwnego, że usługa LIS, która istnieje od 2011 roku, cieszy się coraz większą popularnością. Liczba użytkowników wzrosła o 30 procent z 2017 r. do 2018 r.
Klienci LIS, którzy mają już dostęp do danych BAM mogą aktualizować rekordy danych za pomocą kilku kliknięć. Użytkownicy WinSped, którzy chcą uzyskać dostęp do tych danych po raz pierwszy, muszą najpierw uzyskać licencję od LIS. Następnie dane muszą zostać zaimportowane, a konfiguracja dostosowana. “Również w tym przypadku wysiłek jest bardzo łatwy do opanowania. Z drugiej strony, korzyści są znaczne”, mówi Meyer.

Cofnij