Częściowa korekta faktur dot. palet w centrum zarządzania opakowaniami LMC

Częściowa korekta faktur dot. palet w centrum zarządzania opakowaniami LMC

Od następnej wersji serwisowej WinSped wchodzą kolejne możliwości w zakresie rozliczeń opakowań. Od teraz istnieje możliwość częściowej korekty faktury innej i wystawienia odpowiedniej noty uznaniowej. Dotychczas należało korygować całą fakturę.

Często praktykowane jest fakturowanie zwróconych i niewymienionych opakowań w połączeniu z opłata manipulacyjną. W niektórych przypadkach opakowania są zwracane przez dłużnika, w celu uniknięcia płatności za fakturę. Wystawca faktury domaga się jednak zwrócenia opłat za koszty administracyjne a koryguje jedynie zwrócone opakowania. W tym przypadku dłużnik otrzymuje notę uznaniową jako formę częściowej korekty faktury, jednakże roszczenia dotyczące opłat administracyjnych pozostają w pierwotnej fakturze.

Przykłady:

W centrum zarządzania opakowaniami wystawiana jest faktura dot. rozliczenia palet:

Teilstorno LMC 1

Teilstorno LMC 2

Następnie opakowania są częściowo zwracane przez dłużnika, które od teraz mogą być częściowo korygowane w module faktura inna.

Teilstorno LMC 3

Nowoutworzony rekord danych dot. zwróconych opakowań (o wartości 310,00 €) jest usuwany przez użytkownika.

Teilstorno LMC 4

Zwracana należność (€ -310,-) jest przesyłana do dłużnika w formie noty uznaniowej.

Teilstorno LMC 5

Teilstorno LMC 6

W centrum zarządzania opakowaniami pozostają dwa dokumenty: oryginał faktury i częściowa korekta w postaci noty uznaniowej.

Teilstorno LMC 7

Cofnij