Bezpieczeństwo ponad wszystko! Centrum danych LIS jest odtąd certyfikowane międzynarodową normą ISO 27001 i DIN EN 50600

Bezpieczeństwo ponad wszystko! Centrum danych LIS jest odtąd certyfikowane międzynarodową normą ISO 27001 i DIN EN 50600

Po półtora roku i równowartości około 350 dni roboczych, nasze centrum danych i wszystkie związane z nim procesy zostały oficjalnie certyfikowane normą ISO 27001 i DIN EN 50600.

Co to oznacza dla naszych klientów?

ISO 27001 to międzynarodowo uznana norma, której głównymi celami jest zabezpieczenie integralności, dostępności i poufności danych. Osiąga się to poprzez spełnienie bardzo długiej listy wymagań. Certyfikacja przez niezależną firmę audytorską poświadcza zgodność z wymaganiami dla naszych procesów biznesowych.

EN 50600 to norma, która opisuje, jaką infrastrukturę i wyposażenie mają posiadać centra danych. Również tutaj istnieje długa lista wymogów bezpieczeństwa, takich jak zasilanie, klimatyzacja czy ochrona przeciwpożarowa, które również zostały sprawdzone przez audytora.

Jeśli jesteś zainteresowany usługami LIS w chmurze LIS, zapraszamy do kontaktu (info@lis.eu).

Cofnij