Bosch Secure Truck Parking – Rezerwuj bezpieczne miejsca parkingowe dla pojazdów bezpośrednio w WinSped

Bosch Secure Truck Parking – Rezerwuj bezpieczne miejsca parkingowe dla pojazdów bezpośrednio w WinSped

Firmy przewozowe stoją przed licznymi wyzwaniami, takimi jak presja kosztowa, potrzeba efektywnego wykorzystania pojazdów i niedobór wykwalifikowanych pracowników. Ponadto coraz ważniejsze stają się takie tematy jak zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo ładunków i kierowców, cyberbezpieczeństwo i komunikacja w czasie rzeczywistym. LIS i Bosch Mobility Platform & Solutions GmbH wspólnie postawiły sobie za cel znalezienie rozwiązania dla tych wyzwań. Dzięki doświadczeniu Jannisa Rinschena, Senior Business Developer w firmie Bosch, oraz Timo Kneilmanna, Staff Unit of the Board of Management w LIS, stawiamy czoła wyzwaniom stojącym przed branżą. “Na początku zdaliśmy sobie sprawę, że wspólne podejście ma sens, aby zaoferować firmom wartość dodaną” – mówi Kneilmann.

Szczególnie istotną kwestią, którą musimy się zająć, jest brak bezpiecznych miejsc parkingowych dla ciężarówek. Deficyt bezpiecznych parkingów wpływa na integralność ładunków, zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa dla kierowców i innych użytkowników dróg, a także na wzrost kradzieży ładunków. Aby zwalczyć ten problem stworzyliśmy i z dumą prezentujemy Bosch Secure Truck Parking, największą platformę parkingową dla ciężarówek w Europie. Zintegrowana z naszym systemem TMS WinSped za pośrednictwem Bosch L.OS, nowego logistycznego systemu operacyjnego, umożliwia zarówno kierowcom, jak i dyspozytorom uzyskać dostęp do platformy bez konieczności przełączania systemów. Dzięki dostępności w czasie rzeczywistym, wygodnym płatnościom, opcjom rezerwacji i ścieżce audytu parkingu, oferujemy kompleksowe rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo i wygodę kierowców oraz zapewniające większą niezawodność planowania dla dyspozytorów.

Zdajemy sobie sprawę, że połączenie różnych usług cyfrowych w logistyce transportu przynosi największe korzyści. Istnieją już rozwiązania dla konkretnych wyzwań, ale nie są one ze sobą połączone. Jako partner Bosch L.OS, oferujemy możliwość integracji tych usług. WinSped jako modułowy program HUB pozwala na pełną integrację z Bosch Secure Truck Parking. Zapewnia to użytkownikom maksymalną wygodę, umożliwiając im korzystanie z różnych usług w ramach naszego systemu TMS bez konieczności korzystania z wielu programów i różnych haseł dostępu.

Współpraca pomiędzy LIS i Bosch L.OS stanowi kolejny krok w kierunku uniwersalnego systemu. “Wspólnie będziemy nadal pracować nad rozwojem branży i dostarczać innowacyjne rozwiązania dla obecnych wyzwań” – podsumowuje Kneilmann. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu kształtujemy krajobraz logistyczny i umożliwiamy naszym klientom osiągnięcie maksymalnej wydajności”.

Cofnij