WinSped gevaarlijke stoffen centrum uitgebreid met transport en gevaren potentiële status

WinSped gevaarlijke stoffen centrum uitgebreid met transport en gevaren potentiële status

Het Logistische Informationssysteme AG (LIS) heeft het WinSped-module gevaarlijke stoffen centrum (GGC) opnieuw uitgebreid: met onmiddellijke ingang geeft de applicatie ook de transportstatus weer zoals gedefinieerd in de “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road” (ADR), evenals de classificatie van het gevarenpotentieel van de te transporteren goederen. De module wordt automatisch geüpdatet als onderdeel van het reguliere onderhoud. LIS-klanten maken hiervoor geen kosten. Vorig jaar heeft de IT-specialist de software gebruikt om toegang te krijgen tot de database met gevaarlijke stoffen van het Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM).

“Het vervoer van gevaarlijke goederen vereist bijzondere zorg en een uitstekende kennis van de toepasselijke regels en classificaties. Het is niet eenvoudig om dit bij te houden. Het gevaarlijke stoffen centrum van WinSped helpt de expediteurs hier”, zegt Thomas Meyer, productexpert van Logistic Information Systems Ltd.. Alle relevante informatie over alle uitgevoerde transporten van gevaarlijke goederen is beschikbaar via de module. Met de uitbreiding kan de gebruiker nu ook uitzoeken of en onder welke voorwaarden een bepaalde stof volgens de huidige regelgeving gevaarlijk is – en of deze in principe mag worden getransporteerd. Daarnaast kan de bindende BAM-nota over goederen met een hoog risicopotentieel worden bekeken.

De mogelijkheden om gevaarlijke goederen in de GGC te registreren zijn uitgebreid met het veld “Transportstatus”. Voortaan wordt de indeling van gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd in de ADR en hun speciale transportrichtlijnen daar opgeslagen. De stoffen kunnen in de volgende categorieën vallen: “Deze stof is ingedeeld”, “Vervoer verboden”, “Niet onderworpen aan deze verordening” en “Indeling niet bekend voor deze verordening”.

Het tweede nieuwe veld “Gevaarlijk potentieel” laat de gebruiker in één oogopslag zien welke gevaarlijke goederen een bijzonder hoog risico vormen. De basis hiervoor zijn ook gegevens die BAM in WinSped aanlevert. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie niveaus: “geen hoog gevarenpotentieel”, “hoog gevarenpotentieel” en “hoog gevarenpotentieel (radioactief materiaal)”.

Terug