Waar u op moet letten bij de aanschaf van een TMS

Waar u op moet letten bij de aanschaf van een TMS

Digitaal transportmanagement is over het algemeen efficiënter dan de handmatige verwerking van de afzonderlijke werkzaamheden; van orderinvoer tot rittenplanning en factuurverwerking. Daarom is het in het algemeen aan te bevelen een Transport Management System (TMS) te gebruiken. Er zijn echter een paar dingen die u moet overwegen wanneer u er een koopt. Wij zullen u hier enkele tips geven.

De belangrijkste vragen bij de aanschaf van een TMS

Als een logistiek dienstverlener besluit een TMS aan te schaffen – hetzij voor de allereerste keer, hetzij ter vervanging van een bestaand systeem – moet hij voldoende tijd nemen bij de keuze van het systeem. Het is belangrijk dat het wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de onderneming.

Investeren in een ongeschikt TMS brengt niemand verder. Erger nog dan manueel transportbeheer is de poging van een onderneming om haar processen te optimaliseren met een systeem dat niet past bij haar operationele eisen en structuren.

De volgende vragen helpen om dit te voorkomen:

 • Welke werkzaamheden moeten in kaart worden gebracht? Hoe meer manuele processen worden geëlimineerd, hoe efficiënter het transportmanagement. Daarom zijn systemen met een breed scala aan functies (waaronder orderinvoer, planning, afwikkeling, vrachtkostenverwerking) en interfaces met systemen die in de bedrijfsvoering worden gebruikt (waaronder ERP, WMS, CMR) zinvol.
 • Welke verschillende vormen van transport moeten worden meegenomen? Niet elk TMS is even geschikt voor weg-, spoor-, water- en luchttransport.
 • Welke logistieke stromen moeten worden meegenomen? Het systeem moet voldoen aan de relevante behoeften van bijvoorbeeld import- en exporttransporten.
 • Hoe complex is het transportnetwerk? Een bedrijf dat hoofdzakelijk ritten van A naar B rijdt, stelt andere eisen aan de software dan een bedrijf dat ritten rijdt met verschillende tussenstops.
 • Hoe kunnen de lasten goed worden verdeeld? Een goed TMS is in staat het gebruik van de transportmiddelen te optimaliseren.
 • Hecht de TMS-aanbieder belang aan duurzaamheid? Bedrijven die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen, doen er goed aan gebruik te maken van oplossingen van aanbieders die dit ook tot hun eigen missie hebben gemaakt.
 • Hoe flexibel kan de oplossing worden aangepast aan veranderende omstandigheden? Bij de keuze van een TMS moeten bedrijven erop letten dat het ook de mogelijkheid biedt om in te kunnen spelen op ongeplande veranderingen in de omstandigheden.
 • Hoe lang duurt de implementatie en wanneer is het juiste moment daarvoor? Afhankelijk van de logistieke processen en de TMS-oplossing, kan het implementatieproces variëren in lengte en complexiteit.

TMS ja, maar dan wel de juiste op het juiste moment!

Het is ook belangrijk dat het TMS op het juiste moment wordt aangeschaft. Ook al heeft het digitale hulpmiddel meestal een positief effect op de efficiency van het transportbedrijf, er is nog een beperking naast de keuze van het verkeerde systeem.

Als de structurele omstandigheden in een bedrijf een efficiëntie-verhogende implementatie van een TMS onmogelijk maken, moet eerst worden afgezien van de investering. Als de randvoorwaarden kloppen, is de aankoop/omschakeling de moeite waard. Het is belangrijk dat …

 •  … de transportprocessen duidelijk omschreven en goed geanalyseerd zijn. Alleen dan kan een bedrijf zijn software-eisen nauwkeurig bepalen.
 • … de doelstellingen duidelijk zijn. Als niet duidelijk is wat een TMS moet verbeteren, is het moeilijk om de effecten na de invoering te meten en te evalueren.
 • … de onderneming en de werknemers klaar zijn voor verandering. Als degenen die ermee moeten werken zich verzetten tegen de invoering van een (nieuw) systeem, zal procesoptimalisering mislukken.

Als u nog twijfelt of hulp nodig hebt bij de selectie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Terug