Lang geleden in de virtuele wereld

Digitale magazijnplanning is niet alleen interessant voor nieuwbouw of uitbreiding, maar ook voor deelprocessen. Doorslaggevend is echter altijd de kwaliteit van de gegevens waarmee de algoritmen worden “gevoed”.

Dynamische voorspelling
De IT-smederij LIS – bekend om haar logistieke software “WinSped” – heeft het “ETA Center” (Estimated Time of Arrival) ontwikkeld, dat transporten en aankomsttijden nauwkeuriger volgt en voorspelt. Het systeem berekent en bewaakt continu de verwachte aankomsttijd van zendingen, rekening houdend met de verkeerssituatie en de rij- en rusttijden van de chauffeurs. Op deze manier kunnen expediteurs en transportdienstverleners hun klanten proactief informeren over de actuele leveringsstatus van de goederen.

Terug