Een extra controle binnen het WinSped®plandashboard

Een extra controle binnen het WinSped®plandashboard

Vanaf de Winsped Q3 versie beschikt de plandashboard over een extra functie „planningsblokkade“. Deze functie is bedoeld om bepaalde zendingen voor een korte of langere periode te blokkeren voor planhandelingen door de planafdeling. Deze controle op basis van verschillende en vrij inrichtbare parameters wordt op de achtergrond volledig automatisch uitgevoerd bij aanmaak of import van een opdracht.

Zo kan bijvoorbeeld een zending bij het overschrijden van een kredietlimiet van de opdrachtgever automatisch in een blokkade vallen. De zending kan dan wel worden aangemaakt, maar niet worden gepland. Deze blokkade wordt pas opgeheven als een betaling is ontvangen en het openstaande betalingssaldo weer onder de kritische grens is gedoken. WinSped bood u al de mogelijkheden dat geen enkele zending aan uw aandacht kon ontsnappen, maar deze uitbreiding geeft u ook nog eens de zekerheid dat iedere zending die wordt ingepland ook daadwerkelijk betaald wordt.

Gebruikt u WinSped in combinatie met uw ERP? Dan kan deze functie er eveneens voor zorgen dat transportopdrachten alleen dan worden vrijgegeven als het te transporteren product ook door de productieafdeling als “gereed product” is klaargezet.

Terug