Dr. Bernhard van Bonn van het Fraunhofer Instituut over het onderwerp groepage

Dr. Bernhard van Bonn van het Fraunhofer Instituut over het onderwerp groepage

Dr. Bernhard van Bonn houdt zich al bijna 30 jaar bezig met distributieplanning. Als wetenschapper aan het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) en als lid van de raad van bestuur en consultant van het logistiek adviesbureau VCE Verkehrslogistik Consulting & Engineering GmbH, combineert hij het academische en het praktijkgerichte perspectief. We interviewden hem over het onderwerp van groepage ladingen.

Dr. van Bonn, laten we beginnen met de basis: wat is het verschil tussen groepage en ander transport?

Een belangrijk kenmerk van groepage-ladingen is dat ze per definitie zijn ontworpen om de best mogelijke benutting van transporten op te leveren. Zogezegd zijn ze in feite een coöperatief model. Dit betekent dat het laden en lossen van afzenders en ontvangers gezamenlijk plaatsvindt.

Wanneer is groepage zinvol?

Wanneer de hoeveelheden van de zending kleiner zijn dan de gedeeltelijke lading en gebruik maken van een gestandaardiseerde ladingdrager. Met andere woorden, zodra iets wordt vervoerd op pallets, in gaascontainers enzovoort. Het is ideaal voor het gebruik en de behandeling van voertuigen als per vrachtwagen alleen ladingdragers van hetzelfde type worden gebruikt. Lange en volumineuze goederen zijn eerder ongeschikt. Het doel moet zijn om kleinere transporten op één voertuig te bundelen. Daarom is het ook van belang dat de transporteur in staat wordt gesteld zinvolle combinaties te maken.

Hoe ontwikkelen groepagediensten zich in vergelijking met andere vervoerswijzen?

Er is een reeds lang bestaande tendens naar kleinere zendingen in hogere frequenties. Tegelijk zijn onze infrastructuurmiddelen en de beschikbare bestuurders en voertuigen eindig. De Corona-crisis toont duidelijk aan hoe snel wij onze grenzen bereiken in tijden van piekbelasting. Daarom zal elke aanpak om transporten te bundelen en gezamenlijk uit te voeren op de beschikbare middelen toekomstgericht zijn. Dit geldt dus ook, of vooral voor groepage transport.

Is deze transportsector economisch meer of minder lucratief dan anderen?

Dat is zo niet te beantwoorden. In principe bieden groepage transporten de mogelijkheid tot hogere winstmarges. De transporteur moet deze echter ook kunnen en mogen controleren of beheren naar gelang van de vraag.

Wat zijn de belemmeringen?

Het grootste probleem is het exclusieve denken van de opdrachtgevers. Veel afzenders hebben er een probleem mee dat hun goederen op dezelfde vrachtwagen zitten als die van andere afzenders. Bij veel aanbestedingen is het zelfs verplicht de dekzeilen van de vrachtwagens te merken. Deze denkwijze werkt averechts en kost de opdrachtgever ook geld, omdat de transporteur hierdoor minder opties voor bundeling heeft. Tegelijkertijd dalen de individuele volumes van de transportopdrachten voortdurend. Uiteindelijk kunnen afzenders worden overtuigd om groepage transport te gebruiken als de informatievoorziening goed is. Digitale leveringsplanning, orderbemiddeling, tracking & tracing verhogen de betrouwbaarheid van transporten. De digitalisering is daarvoor echter nog niet ver genoeg gevorderd. Wanneer dat wel het geval is, kan de transporteur ook slimme IT-tools gebruiken om groepage transporten te ondersteunen en dynamisch te plannen.

Wat zijn de opties om ritten te vermijden?

Heel duidelijk: de dynamische planning. Er zijn twee fasen: Ten eerste moeten we afstappen van statische (kader)ritten, waarbij elke dag dezelfde gebieden worden aangedaan. Dit moet worden vervangen door ritten die dagelijks precies zijn afgestemd met de juiste routing. Op die manier kan ongeveer tien procent van de ritten worden bespaard. In een tweede fase is zelfs dynamische rit- en routegeleiding denkbaar terwijl het voertuig al op de weg is. Er kan worden ingespeeld op actuele verkeerssituaties of op de toevoeging van nieuwe afhaalopdrachten die net zijn binnengekomen.

Link naar Fraunhofer IML: www.iml.fraunhofer.de

Over Dr. Bernhard van Bonn

Dr. Bernhard van Bonn is plaatsvervangend hoofd van de afdeling transportlogistiek aan het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund en lid van de raad van bestuur van het logistiek adviesbureau VCE Verkehrslogistik Consulting & Engineering GmbH. Hij studeerde computerwetenschappen aan de TU Dortmund en promoveerde in de werktuigbouwkunde met een focus op distributieplanning. Ook de talrijke projecten met partners uit de industrie, de handel en de dienstensector, die hij sinds 1992 bij het IML uitvoert, draaien rond dit thema. Dit vakgebied wordt aangevuld met zijn onderzoeks- en adviesactiviteiten rond de digitalisering van logistieke processen.

Terug