Doorlopende voorcalulatie in WinSped®

Doorlopende voorcalulatie in WinSped®

De automatische berekening van vrachtopbrengsten en vrachtkosten. Deze functies van WinSped® kent u al jaren. In een vast ritme draaien de calculatiejobs zodat zo vroeg mogelijk inzichtelijk is welke opbrengsten tegen welke kosten kunnen worden gerealiseerd. Als aanvulling op deze functie heeft LIS nu ook de mogelijkheid ontwikkeld waarmee WinSped® actief en permanent signaleert op het bestaan van order- of ritwijzigingen. Wordt dit door Winsped gesignaleerd dan wordt automatisch een hercalculatie uitgevoerd. Een wijziging van orderhoeveelheid, maar ook het opschuiven van een ETA is van invloed op de uiteindelijke opbrengst en wordt op die manier in de voorcalculatie direct verwerkt.

Een even ingenieuze als praktische oplossing! Want het wachten op een job die in het verleden ieder kwartier liep of performanceverlies omdat een calculatie-job draait zonder dat hiervoor aanleiding bestaat  behoort nu definitief tot het verleden.

Geïnteresseerd? We komen graag bij u langs voor een demonstratie!

Terug