[Delete 2020] Op een beter 2021

[Delete 2020] Op een beter 2021

Een gezegde deed ons onlangs glimlachen: “Kunnen we de installatie van 2020 ongedaan maken en opnieuw installeren? Die versie had een virus!” En weet u wat? We proberen niet het jaar zo dicht op het einde nog te repareren. In plaats daarvan blikken we terug op enkele goede momenten en kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

2020 – Terugblik op de hoogtepunten

Bedrijfsjubileum

Als we terugblikken op het begin van onze bedrijfsgeschiedenis, beschouwen we 2020 als een jubileumjaar voor LIS AG. Want precies 40 jaar geleden richtte Hilmar Wagner het vorige bedrijf op en gaf daarmee het officiële startschot voor de ontwikkeling van een van de toonaangevende Transport Management Systemen (TMS) van onze tijd: de programma’s van de WinSped-familie. Maar helaas moesten we het zonder een groot jubileumfeest stellen.

Inhuldiging van het nieuwe kantoorgebouw

Niet aan het begin van het jaar, toen Corona nog niet in dit land was aangekomen: op 21 februari hebben we ons nieuwe kantoorpand in Greven ingehuldigd. Ongeveer 40 van onze softwareontwikkelaars werken op het 1.200 vierkante meter grote terrein. We gebruikten de inhuldigingsceremonie, die werd bijgewoond door onze medewerkers en architecten en ambachtslieden die bij de bouw betrokken waren, ook ter ere van een aantal vaste medewerkers ter gelegenheid van hun bedrijfsjubileum.

Doorontwikkeling van de software

Maar hoe luidt het gezegde?! Als je kunt vieren, kun je ook werken! Daarom hebben we ook onze software verder ontwikkeld en zijn we in 2020 met innovaties gestart. De WinSped-module Dangerous Goods Center (GGC) toont nu de transportstatus zoals gedefinieerd in de “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road” (ADR) en de classificatie van het gevarenpotentieel van de te vervoeren goederen. De uitrol van deze functies gebeurt automatisch en is gratis voor onze klanten.

Uitbreiding van de LIS-cloud

We hebben ook hard gewerkt om ons datacenter uit te breiden. Met de uitgebreide capaciteit kunnen we nu voldoen aan de toenemende vraag naar het cloudgebaseerde gebruik van ons TMS WinSped. De LIS-cloud maakt een flexibeler gebruik van de software mogelijk – thuis of onderweg. Klanten profiteren ook van automatische back-up- en updateservices. Met de bouw van een nieuwe serverruimte kunnen we de clouddienst nu aan meer klanten aanbieden. Bijna 70 bedrijven maken er momenteel gebruik van.

Universiteitsprijs voor Yannick Wölker

Zoals altijd was wat we hebben bereikt alleen mogelijk met de hulp van onze medewerkers. Wij willen daarom van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet. Wij zijn bijzonder verheugd dat de prestaties van onze voormalige duale student en nu vaste medewerker Yannick Wölker ook buiten LIS enthousiasme heeft gewekt: In de zomer koos de Münster University of Applied Sciences zijn bachelor scriptie als beste afstudeerscriptie van het afgelopen jaar in de afdeling Informatica en kende hem daarvoor de Universiteitsprijs 2020 toe. Deze prijs bevestigt ook onze inspanningen om jong talent op te leiden.

2021 – Vooruitblik

Al deze hoogtepunten en het feit dat we als bedrijf 2020 goed hebben doorstaan, leiden er uiteindelijk niet toe dat we de jaarwisseling met melancholie tegemoet zien. Integendeel, we nemen graag afscheid van het crisisjaar en kijken uit naar een toekomst die minder wordt gedomineerd door het virus. Moge 2021 weer meer veiligheid met zich meebrengen.

Maar ook in 2020 was er één constante en daar zijn we erg blij mee: het vertrouwen van onze klanten en partners. Op dit punt willen we iedereen bedanken die met ons heeft samengewerkt. U heeft er ook toe bijgedragen dat we het jaar goed hebben doorstaan.

Beleef rustige, vredige feestdagen – hopelijk met uw dierbaren – en heb een gelukkig nieuwjaar!

Terug