De data voor seminars 2019 zijn bekend

Hoe breder de mogelijkheden van een softwareplatform zoals WinSped®, hoe belangrijker het is om de gebruikers goed op te leiden.

Daarvoor hebben we speciale LCP (LIS Certified Professional) programma’s ontwikkeld. Kijk voor de data van deze seminars op deze website onder “Support & Service – Opleidingen en Workshops”

Terug