Brexit – Eenvoudige douaneafhandeling in Winsped met ATLIS

Er bestaat grote onzekerheid over de wijze waarop de Brexit zal worden vormgegeven. Wel is zeker dat deze stap grote gevolgen zal hebben voor het bedrijfsleven. De handel en de logistiek zal veel van de gevolgen moeten incasseren. Wachttijden voor chauffeurs en een verhoogde administratieve druk zijn twee voor de handliggende voorbeelden. Logistieke dienstverleners zullen de nodige voorbereidingen moeten treffen.

Klanten van LIS kunnen zich hierop voorbereiden door gebruik te maken van ATLIS. ATLIS is de douane module van WinSped. Met deze module kan de douane aangifte en afhandeling correct, snel en eenvoudig worden vormgegeven. LIS biedt met ATLIS een volledige geïntegreerde oplossing met een directe verbinding met de ATLAS-interface van de Duitse Zoll. Zie voor meer informatie over ATLAS https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/atlas_node.html

Met ATLIS kan die Brexit komen!

Let op: De accreditatie is beschikbaar voor de Duitse Douane (ZOLL). Voor integratie met het Nederlandse douanesysteem is (nog) geen accreditatie beschikbaar.


Terug